Blue Flower

 

 Ambalaža za prehrambene proizvode

 

 Metalna kutija kružnog poprečnog preseka